Faqs

If you need advice, and if the answer is not yet available, please send information to us for advice. Offers click the button!

Send Question
Tại Sao Nên Khám Bệnh Định Kỳ
Minh Trí - minhtri@gmail.com - 29/03/2016
Trả lời:
Bạn nên khám bệnh định kỳ để bảo vệ sức khỏe của bạn
MST: 0303203915 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh cấp
GPHĐ số: 150/BYT-GPHĐ do Bộ Y Tế cấp ngày 15/05/2014
Người đại diện : ông Cao Hùng Phú
dathongbao