Permanent Doctor 0901 696 115
Emergency Hotline 0974 508 479

Khoa Xét Nghiệm

Chuyên thực hiện những xét nghiệm sau :

- Các xét nghiệm sinh hóa máu.

- Các xét nghiệm huyết học.

- Xét nghiệm sinh hóa nước tiểu.

- Xét nghiệm Triple test, Fibro test, ...


MST: 0303203915 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh cấp
GPHĐ số: 150/BYT-GPHĐ do Bộ Y Tế cấp ngày 15/05/2014
Người đại diện : ông Cao Hùng Phú
dathongbao