Khoa Chẩn đoán hình ảnh

MAI LÊ THIÊN HƯƠNG
BS.CKI Chẩn đoán hình ảnh
Nguyễn Quốc Vinh
BS Chẩn đoán hình ảnh

MST: 0303203915 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh cấp
GPHĐ số: 150/BYT-GPHĐ do Bộ Y Tế cấp ngày 15/05/2014
Người đại diện : ông Cao Hùng Phú
dathongbao