Khoa Nội Tổng Quát

NGUYỄN TRUNG KIÊN
BS.CKI. Gây Mê Hồi Sức
UNG TOÀN
BS.CKI Gây Mê Hồi Sức

MST: 0303203915 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh cấp
GPHĐ số: 150/BYT-GPHĐ do Bộ Y Tế cấp ngày 15/05/2014
Người đại diện : ông Cao Hùng Phú
dathongbao