Permanent Doctor 0901 696 115
Emergency Hotline 0974 508 479

Tìm bác sĩ

NGUYỄN VĂN BẮC
BS. CKI Chấn Thương Chỉnh Hình
PHAN VƯƠNG KHẮC THÁI
TS.BS. Khoa Nội Tổng Hợp
LÊ QUANG QUỐC ÁNH
TRƯỞNG ĐƠN VỊ NỘI SOI - PGS.TS.BS KHOA NGOẠI TIÊU HÓA
LÊ NGỌC HÙNG
PGS.TS. Khoa Xét Nghiệm
CAO KHẢ ANH
TRƯỞNG KHOA NGOẠI - BS.CKII NGOẠI TỔNG QUÁT
LÊ TRẦN THIỆN LUÂN
BS CKII. Khoa Cấp cứu
Trương Văn Minh
BS Tim Mạch
Nguyễn Quốc Vinh
BS Chẩn đoán hình ảnh
NGUYỄN MẠNH HÒA
BS.CKI Nội Tổng Hợp - Nội Tiết
ĐỖ LÊ QUANG
BS. Khoa Nội
NGUYỄN  NGỌC HUẤN
BS.CKI Nội Thận
TRẦN THỊ CHÂU
BS.CKI Sản phụ khoa
NGUYỄN THỊ MINH THẢO
BS.CKI Khoa Nội Tổng Hợp
HUỲNH THỊ BÍCH THUẬN
BS.CKI. Khoa Xét Nghiệm
KHÚC THỪA MINH
BS . Khoa Cấp cứu

dathongbao