Tìm bác sĩ

Cao Hùng Phú
CEO - Giám đốc Bệnh viện
PHAN VƯƠNG KHẮC THÁI
TS.BS. Khoa Nội Tổng Hợp
Trần Duy Phúc
BS CK Da Liễu
NGUYỄN VĂN BẮC
BS. CKI Chấn Thương Chỉnh Hình
LÊ QUANG QUỐC ÁNH
PGS.TS.BS Khoa Ngoại
LÊ NGỌC HÙNG
PGS.TS. Khoa Xét Nghiệm
CAO KHA ANH
BS.CKII Khoa Cơ Xương Khớp
TRẦN THỊ CHÂU
BS.CKI Sản phụ khoa
Nguyễn Hoàng Việt
BS Hồi Sức - Cấp Cứu
PHẠM VĂN ÁNH
BS.CKI Nhi
NGUYỄN  NGỌC HUẤN
BS.CKI Nội Thận
NGUYỄN TRUNG KIÊN
BS.CKI. Gây Mê Hồi Sức
NGUYỄN THỊ MINH THẢO
BS.CKI Khoa Nội Tổng Hợp
TRỊNH THU DUNG
BS.CKII Nhi
NGUYỄN MẠNH HÒA
BS.CKI Nội Tổng Hợp - Nội Tiết
NGUYỄN THÀNH PHƯỢNG
BS. CKI Chuẩn Đoán Hình Ảnh

MST: 0303203915 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh cấp
GPHĐ số: 150/BYT-GPHĐ do Bộ Y Tế cấp ngày 15/05/2014
Người đại diện : ông Cao Hùng Phú
dathongbao