Permanent Doctor 0901 696 115
Emergency Hotline 0974 508 479

LÊ TRẦN THIỆN LUÂN

BS CKII. Khoa Cấp cứu

Lịch làm việc

THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU BUỔI TỐI
Thứ Hai 07h00 - 11h30 12h30 - 16h00  
Thứ Ba 07h00 - 11h30 12h30 - 16h00  
Thứ Tư 07h00 - 11h30 12h30 - 16h00  
Thứ Năm 07h00 - 11h30 12h30 - 16h00  
Thứ Sáu 07h00 - 11h30 12h30 - 16h00  
Thứ Bảy 07h00 - 11h30 12h30 - 16h00  
Chủ Nhật      
dathongbao