Permanent Doctor 0901 696 115
Emergency Hotline 0974 508 479

KHÚC THỪA MINH

BS . Khoa Cấp cứu

Lịch làm việc

THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU BUỔI TỐI
Thứ Hai 07h00 - 11h30 12h30 - 16h00  
Thứ Ba 07h00 - 11h30 12h30 - 16h00  
Thứ Tư 07h00 - 11h30 12h30 - 16h00  
Thứ Năm 07h00 - 11h30 12h30 - 16h00  
Thứ Sáu 07h00 - 11h30 12h30 - 16h00  
Thứ Bảy 07h00 - 11h30 12h30 - 16h00  
Chủ Nhật      
dathongbao